Våra utbildningar

Skärholmens gymnasium erbjuder gymnasieprogrammet Språkintroduktion

Språkintroduktion ger invandrarungdomar som nyligen anlänt till Sverige utbildning i svenska språket under maximalt tre läsår.  

Utöver svenska studerar eleverna matematik, engelska, historia, idrott mm. Det finns möjlighet att få betyg i 8-12 ämnen, beroende på studiebakgrund och elevens planer för fortsatta studier.

Vi erbjuder studiehandledning på alla förekommande språk och en stor del av skolans personal är flerspråkig. 

Dela:
Kategorier: