Introduktionsprogram

Antal: 5

 • Våra utbildningar

  Skärholmens gymnasium erbjuder gymnasieprogrammet Språkintroduktion

  Språkintroduktion ger invandrarungdomar som nyligen anlänt till Sverige utbildning i svenska språket under maximalt tre läsår.  

 • Kursplaner och betygskriterier

  Vi följer Skolverkets kursplaner och betygskriterier för grundskolan och eleverna har möjlighet att få grundskolebetyg i de ämnen de läser - och beroende på studiebakgrund och skolprestation tar detta mellan 1-3 år.

 • Om skolan

  På vår skola talar eleverna många olika modersmål. Här studerar elever från olika länder och kulturer. Skolan har introduktionsprogrammet Språkintroduktion.

  Kategorier: