Frånvaroanmälan ska alltid göras via SMS till 076-1234066

 

innan klockan 08.00 annars riskerar du ogiltig frånvaro.  Observera att sms ej besvaras.

Du (eller vårdnadshavare/god man om du är under 18 år) måste frånvaroanmäla dig varje dag innan klockan 08.00 under den period du är frånvarande. När du är tillbaka i skolan meddelar du undervisande lärare eller din mentor.

 

Blir du sjuk under dagen

Du som blir sjuk under skoldagen ska säga det till din mentor. Om du blir frånvarande längre tid än du uppgett till skolan, måste du anmäla det varje dag så att din frånvaro blir rätt registrerad.

 

Uppge alltid:

  • För- och efternamn

  • Klass

 

Eget ansvar

Du ansvarar själv för att du inte kommer efter i dina studier på grund av frånvaro. Du kan inte kräva att läraren på nytt går igenom saker som han/hon redan behandlat, eftersom hela klassens arbete då skulle fördröjas. Endast vid längre frånvaro och vid mycket speciella skäl kan skolan ge hjälp i form av stödundervisning.

Observera att frånvaro på grund av religiös högtid inte räknas som giltig frånvaro.

Dela: